Έναρξη δραστηριοποίησης στην Ελλάδα εταιρείας με κατοχυρωμένη τεχνογνωσία στην βελτίωση αγροτικής καλλιέργειας.

Έναρξη δραστηριοποίησης στην Ελλάδα εταιρείας με κατοχυρωμένη τεχνογνωσία στην βελτίωση αγροτικής καλλιέργειας.

6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

Εκπροσώπηση Ιταλικής Εταιρείας για την έναρξη επιχειρηματικής δράσης στην Ελλάδα με κατοχυρωμένη τεχνογνωσία στην βελτίωση των ασγροτικών καλλιεργειών συγκεκριμένων κατηγοριών φρούτων και λαχανικών.