Ανάθεση διεκδίκησης αναδρομικών Δώρων Χριστουγέννων-Πάσχα και επιδομάτων αδείας για Δημοσίους υπαλλήλους από τα Κέντρα Υγείας Νομού Λάρισας.

Ανάθεση διεκδίκησης αναδρομικών Δώρων Χριστουγέννων-Πάσχα και επιδομάτων αδείας για Δημοσίους υπαλλήλους από τα Κέντρα Υγείας Νομού Λάρισας.

17 Δεκεμβρίου 2018

Το σύνολο σχεδόν των Κέντρων Υγείας Νομού Λάρισας έδωσαν εντολή στην δικηγορική εταιρεία  T.L.G. για την σύνταξη και κατάθεση αγωγής κατά του Ελληνικού Δημοσίου για την διεκδίκηση των αναδρομικών δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και επιδομάτων αδείας για τα παρελθόντα έτη και υποβλήθηκε ήδη ομαδική αγωγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας.