Ανάθεση διεκδίκησης αναδρομικών Δώρων Χριστουγέννων-Πάσχα και επιδομάτων αδείας από ομάδα Ένστολων Αστυνομικών του Νομού Λάρισας.

Ανάθεση διεκδίκησης αναδρομικών Δώρων Χριστουγέννων-Πάσχα και επιδομάτων αδείας από ομάδα Ένστολων Αστυνομικών του Νομού Λάρισας.

28 Δεκεμβρίου 2018

Πολυάριθμη ομάδα Αστυνομικών του Νομού Λάρισας έδωσαν εντολή στην δικηγορική εταιρεία  T.L.G. για την σύνταξη και κατάθεση αγωγής κατά του Ελληνικού Δημοσίου για την διεκδίκηση των αναδρομικών δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και επιδομάτων αδείας για τα παρελθόντα έτη και υποβλήθηκε ήδη ομαδική αγωγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας.