Ανάθεση διεκδίκησης αναδρομικών Δώρων Χριστουγέννων-Πάσχα και επιδομάτων αδείας από ομάδα Ένστολων της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας Νομού Βόλου

Ανάθεση διεκδίκησης αναδρομικών Δώρων Χριστουγέννων-Πάσχα και επιδομάτων αδείας από ομάδα Ένστολων της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας Νομού Βόλου

16 Ιανουαρίου 2019

Πολυάριθμη ομάδα ενστόλων της Πολεμικής Αεροπορίας του Νομού Βόλου έδωσαν εντολή στην δικηγορική εταιρεία  T.L.G. για την σύνταξη και κατάθεση αγωγής κατά του Ελληνικού Δημοσίου για την διεκδίκηση των αναδρομικών δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και επιδομάτων αδείας για τα παρελθόντα έτη και θα κατατεθεί προσεχώς ομαδική αγωγή ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Πρωτοδικείου.