Ανάθεση διεκδίκησης αναδρομικών Δώρων Χριστουγέννων-Πάσχα και επιδομάτων αδείας για Δημοσίους υπαλλήλους από το Γενικό Νοσοκομείου Λάρισας.

Ανάθεση διεκδίκησης αναδρομικών Δώρων Χριστουγέννων-Πάσχα και επιδομάτων αδείας για Δημοσίους υπαλλήλους από το Γενικό Νοσοκομείου Λάρισας.

14 Δεκεμβρίου 2018

Πολυάριθμη ομάδα του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας έδωσε εντολή στην δικηγορική εταιρεία T.L.G. για την σύνταξη και κατάθεση αγωγής κατά του Ελληνικού Δημοσίου για την διεκδίκηση των αναδρομικών δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και επιδομάτων αδείας για τα παρελθόντα έτη και υποβλήθηκε ήδη ομαδική αγωγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας.