Αποκλειστική ανάθεση επιμέλειας ανηλίκου τέκνου στον πατέρα

Αποκλειστική ανάθεση επιμέλειας ανηλίκου τέκνου στον πατέρα

20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006

Διεκδίκηση ανάθεσης της επιμέλειας ανηλίκου τέκνου από τον πατέρα που βρίσκεται σε διάσταση με σύζυγο. Ψυχική ασθένεια στο πρόσωπο της συζύγου. Ακαταλληλότητα ανάθεσης της επιμέλειας στην μητέρα.