Δημιουργία Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας

Δημιουργία Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας

26 ΜΑΪΟΥ 2014

Ανάθεση δημιουργίας αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας ομάδας ουρολόγων ιατρών. Ειδικότεροι όροι και συμφωνίες.