Επενδυτική απάτη. Ομόλογα bond –Έλλειψη υπαιτιότητας τραπεζικού υπαλλήλου.

Επενδυτική απάτη. Ομόλογα bond –Έλλειψη υπαιτιότητας τραπεζικού υπαλλήλου.

19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Εκπροσώπηση υψηλόβαθμου στελέχους τραπεζικού οργανισμού λόγω εναγωγής από επενδυτή με την απόδοση υπαιτιότητας και συγκεκριμένα την έλλιπή παροχή ενημέρωσης περί της επικνδυνότητας της επένδυσης σε τίτλους Εξωτερικού Μειωμένης Εξασφάλισης. Πλήρης εναρμόνιση με την τραπεζική δεοντολογία.