Θανατηφόρα πρόωρη όπλιση πυροσωλήνα βλήματος κατά την διάρκεια στρατιωτικής άσκησης στην περιοχή του Βόλου. Κατάθεση αγωγής αποζημίωσης της ψυχικής οδύνης του γονέα κατά του Ελληνικού Δημοσίου

Θανατηφόρα πρόωρη όπλιση πυροσωλήνα βλήματος κατά την διάρκεια στρατιωτικής άσκησης στην περιοχή του Βόλου. Κατάθεση αγωγής αποζημίωσης της ψυχικής οδύνης του γονέα κατά του Ελληνικού Δημοσίου

25 Ιανουαρίου 2019

Στρατοδικείο Λάρισας. Στρατιωτική άσκηση Τ.Α.Μ.Σ. στην Περιοχή Βόλου έτους 2014. Εκρηκτικά βλήματα τύπου Μ374Α2. Ελαττωματικότητα πυροσωλήνα. Έκρηξη βλήματος κατά την εισαγωγή του στον σωλήνα του όλμου με αποτέλεσμα την πρόκληση θανατηφόρου τραυματισμού τριών (3) στρατιωτών. Κατόπιν εντολής γονέα ενός εκ των θανόντων, και με συνεργασία με εμπειρότατο-Τεχνικό σύμβουλο της βαλλιστικής θα κατατεθεί αγωγή αποζημίωσης της ψυχικής οδύνης για τον θάνατο του τέκνου. Αποτέλεσμα των παραλείψεων του Ελληνικού Δημοσίου η πρόκληση του θανάτου τριών νέων ανθρώπων-στρατιωτών. Αποζημίωση λόγω πράξεων ή παραλείψεων της Διοίκησης και κατά συνέπεια του Ελληνικού Δημοσίου για το εγκληματικό-αδικοπρακτικό ως άνω αποτέλεσμα. Δικαίωμα αποζημίωσης των μελών της οικογένειας των θανόντων λόγω ψυχικής οδύνης.