Νομική εκπροσώπηση ομίλου εταιριών – επενδυτών φωτοβολταικών πάρκων

Νομική εκπροσώπηση ομίλου εταιριών – επενδυτών φωτοβολταικών πάρκων

19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

Ανάθεση εκπροσώπησης ομίλου εταιριών – Αλλοδαπών επενδυτών δραστηριοποιούμενες στην εκμετάλλευση 75 φωτοβολταικών πάρκων πανελλαδικώς με κέντρο των επιχειρήσεων το Ηράκλειο Κρήτης.

Εκπροσώπηση της Ανώνυμης Εταιρίας «..» Εταιρεία Περιβαλλοντικών μελετών Α.Ε. στην επέκταση της επιειρηματικής δράσης δια της συνάψεως επωφελούς συμβάσεως ανανέωσης των επαγγελματικών μισθώσεών της έδρας της επιχείρησης.