Πρόσκληση για Ομαδική κατοχύρωση της εμπορικής ονομασίας «Μακεδονία» για τις επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδος και δικαστικές ενέργειες για την επικράτηση της χρήσης της ονομασίας από τις Ελληνικές επιχειρήσεις.

Πρόσκληση για Ομαδική κατοχύρωση της εμπορικής ονομασίας «Μακεδονία» για τις επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδος και δικαστικές ενέργειες για την επικράτηση της χρήσης της ονομασίας από τις Ελληνικές επιχειρήσεις.

6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

Η Δικηγορική Εταιρεία T.L.G, προασπιζόμενη την επί μακρά σειρά ετών χρήση της
ονομασίας «Μακεδονία» από τις επιχειρήσεις (Νομικά πρόσωπα ή Ατομικές
επιχειρήσεις) κατά τις εμπορικές συναλλαγές εντός Ελληνικής επικράτειας και
Διεθνώς, συγκεντρώνει συμμετοχές πολυάριθμων επιχειρηματικών μορφωμάτων για
την κατοχύρωση της χρήσης της εμπορικής επωνυμίας που εμπεριέχει τον όρο
«Μακεδονία» ενώ παράλληλα ξεκίνησε η εκπόνηση δικαστικών ενεργειών για την
συλλογική δικαστική διεκδίκηση για την κατοχύρωση των εμπορικών σημάτων εντός
Ελλάδος αλλά και Διεθνώς. Παρέχεται μάλιστα η υποστήριξη για την διεκπεραίωση
πάσας διαδικαστικής ενέργειας για την εν συνόλω διασφάλιση (προληπτικώς)
καταστρατήγησης του αναφαίρετου και συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματός
της επαγγελματικής ελευθερίας δια της επιλογής και χρήσης της επωνυμίας που
περιέχει τον όρο «Μακεδονία» αλλά και των παραπλήσιων ή συναφών ορολογιών.


Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορείτε να επικοινωνείτε στα κάτωθι:

Δωρεάν Γραμμή Πανελλαδικής εξυπηρέτησης : 8008481368
Γραφείο Αθηνών: +302111988812
Γραφείο Θεσσαλονίκης: +302310220820
Αποστολή Email: website@tellioslawgroup.com