Σύνταξη Επιχειρηματικών συμβάσεων Πολυεθνικής εταιρίας ειδικευόμενης στον μοριακό διαγνωστικό έλεγχο.

Σύνταξη Επιχειρηματικών συμβάσεων Πολυεθνικής εταιρίας ειδικευόμενης στον μοριακό διαγνωστικό έλεγχο.

18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

Η δικηγορική μας ομάδα αναλαμβάνει, δια μέσω συντάξεως σύνθετων ιδιωτικών συμφωνητικών, την έναρξη της επιχειρηματικής δράσης στην Ελλάδα πολυεθνικής εταιρείας με έδρα την Ζυρίχη Ελβετίας που ειδικεύεται στον μοριακό διαγνωστικό έλεγχο των γονιδίων που εμπλέκονται στον πολλαπλασιασμό όγκων για να προβλέψει την δημιουργία διαφόρων μορφών καρκίνου στο σώμα.