Предоставяне на правни услуги с годишен абонамент за физически лица – бизнесмени / бизнеси

Предоставяне на правни услуги с годишен абонамент за физически лица – бизнесмени / бизнеси