Read more
Why you need a lawyer/legal support during vacations

“Границите на действията ни, като Правни консултанти, се определят единствено от размера на желанието на клиента ни, за осъществяването на целта, която ни поставя.”

Атанасиос Телиос 
Управляващ съдружник

услуги

ИНВЕСТИРАЙТЕ В ГЪРЦИЯ – ЗЛАТНА ВИЗА-ГРАЖДАНСТВО

ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВО И НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

Интелектуална собственост – Търговски марки

Международно Семейно Право

Недвижими Имоти

Търговско и Дружествено Право

Енергия

Трудови Правоотношения

Околна среда

Частно Застраховане