Περισσότερα
Why you need a lawyer/legal support during vacations

«Τα όρια στην δράση μας ως Νομικοί σύμβουλοι καθορίζονται μόνο από το μέγεθος της επιθυμίας του πελάτη μας για την επίτευξη του στόχου που μας θέτει.»

Αθανάσιος Τέλλιος
Διευθύνων εταίρος

Νομικές Υπηρεσίες

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΤΩΧΕΥΣΗ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΟΚΤΗΣΙΑ – ΣΗΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Συνδρομητικές Νομικές Υπηρεσίες

Η δικηγορική εταιρεία T.L.G. δημιούργησε για συγκεκριμένες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες της Eλληνικής επικράτειας την παροχή νομικών υπηρεσιών με την καταβολή εφάπαξ ετήσιας συνδρομής, υπό τους εκάστοτε όρους και συμφωνίες. Για περισσότερες πληροφορίες και για την εγγραφή σας, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, στα εν λόγω προγράμματα παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με τα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας.