Διαχείριση τροχαίων ατυχημάτων

 

Η Δικηγορική Εταιρία T.L.G. εξειδικεύεται στην διαχείριση τροχαίων ατυχημάτων.

Λόγω της πολυετούς ενασχόλησης με την πρόκληση ζημιών από παντός είδους όχημα, γνωρίζουμε ότι για την ορθή αντιμετώπιση της πληθώρας των τεχνικών και πραγματικών ζητημάτων που προκύπτουν κατά την επέλευση της ζημίας για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων του παθόντος, είτε είναι υλικές ζημίες είτε σωματικές βλάβες/θάνατος, πρέπει η εμπλοκή των δικηγόρων μας στον τόπο του ατυχήματος σε συνεργασία με τους συνεργαζόμενους τεχνικούς συμβούλους να είναι άμεση, σχεδόν ακαριαία.

Για τον παραπάνω λόγο συστήσαμε την υπηρεσία 24ωρης Πανελλαδικής κάλυψης όπου συνεργάτης δικηγόρος θα παρευρεθεί εντός ολίγων ωρών στον τόπο του ατυχήματος, με σκοπό να συλλεχθούν τα απαραίτητα στοιχεία, να διεκπεραιώσει και να συνδράμει στο έργο των Ανακριτικών Αρχών της Ελληνικής Αστυνομίας, με απώτερο πάντα σκοπό να αποφευχθεί ο κίνδυνος διάφοροι εξωγενείς παράγοντες να αλλοιώσουν τις πραγματικές συνθήκες τέλεσης ενός τροχαίου ατυχήματος και κατά συνέπεια την απώλεια των δικαιωμάτων του παθόντος με πιθανό τον καταλογισμό υπαιτιότητας στην πρόκληση ενός ατυχήματος.

Στην περίπτωση, λοιπόν, που είσαστε θύμα ενός τροχαίου ατυχήματος, μπορείτε να καλέσετε την 24ωρη υπηρεσία της Tellios Law Group με Πανελλαδική νομική κάλυψη ΔΩΡΕΑΝ στον αριθμό 800 848 1368 (Δωρεάν Πανελλαδικά) και άμεσα νομικός σύμβουλος μας θα επικοινωνήσει μαζί σας δωρεάν για την παροχή συμβουλευτικής νομικής υποστήριξης και την ενημέρωση σας για την εξέλιξη της διαδικασίας με σκοπό την κατοχύρωση στο ακέραιο των δικαιωμάτων σας που πηγάζουν από το ατύχημα.

Στην περίπτωση που είσαστε θύμα ενός τροχαίου ατυχήματος με σωματικές βλάβες / θάνατο (οικείου, συγγενούς) ή με υλικές ζημίες για το όχημα σας, εμείς θα αναλάβουμε εξ’ ολοκλήρου όλα τα δικαστικά και εξωδικαστικά σας έξοδα για να διεκδικήσουμε την αποζημίωση που δικαιούστε στα αρμόδια Ελληνικά ή Διεθνή Δικαστήρια.

Το νομικό τμήμα της T.L.G που ασχολείται με την αντιμετώπιση των τροχαίων ατυχημάτων έχει φυσικά και την ευθύνη για την διεκπεραίωση πάσας διαδικασίας που αφορά είτε την επικοινωνία με την αντίδικο ασφαλιστική εταιρία (εφόσον υπάρχει) είτε την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας στα αρμόδια δικαστήρια μέχρι την έκδοση δικαστικής αποφάσεως με την παράλληλη επιδίκαση της υψηλότερης δυνατής αποζημίωσης.